نواربری

دستگاه برش رول به رول ورق که نواربر کویل فلزی نیز نامیده می‌شود، نوعی خط تولید برای برش کویل‌های مادر به کویل‌های کوچکتر با عرض خاص موردنظر به وسیله کاترهای دیسکی است.
نواربری شامل برش ورق های از ضخامت 1.5 میل الی 6 میل میباشد .