پروفیل های خاص ، شکل دار و سفارشی

شرکت در حال حاضر قابلیت ساخت رنج وسیعی از لوله ها و پروفیل ها را برای مصارف گوناگون دارا می باشد. علاوه بر رنجو استانداردهایی که در بخش های دیگر ذکر شده است ، توانایی ساخت پروفیل های سفارشی مطابق نیاز مشتریان پس از بررسی امکان سنجی تولید موجود می باشد.